Sáng ngày 15/6/2022 tại hội trường UBND xã Cao Sơn TT HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND xã. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Kiệm, HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, đồng chí Hoàng Văn Chí, HUV – Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy. Phía xã có đồng chí Bàn Phúc Ninh- Bí thư ĐU-Chủ tịch HĐND và ông Trương Văn Công PCT HĐND xã chủ tọa kỳ họp. Cùng toàn thể các vị đại biểu HĐND xã, cán bộ công chức chuyên môn, bí thư chi bộ và trưởng thôn trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ,giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình giải quyết hiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND xã khoá XX.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Kiệm, HUV – Phó CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ họp

          Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đ/c Hoàng Văn Kiệm HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời cũng yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tăng đàn gia cầm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân tiêm phòng cho đàn gia súc; công tác thu ngân sách đạt thấp cần có những giải pháp hiệu quả để nguồn thu đạt chỉ tiêu; chú trọng phát triển kinh tế mũi nhọn, trong đó tập chung phát triển các cây trồng chủ lực như: Dong giềng, thuốc lá, cây hồi dược liệu; chăn nuôi đàn trâu, bò và lợn bản địa…

Kỳ họp thứ tư HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 04 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

                                                                                      Hoàng Nga- Đài TT Xã