Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập CB Chí Kiên xem tại đây