Trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền địa phương đã xác định cây thuốc lá là cây trồng chủ lực của địa phương để xóa đói, giảm nghèo vì loại cây này phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã; hàng năm Đảng bộ đã chỉ đạo Chính quyền và các chi bộ tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng tăng diện tích, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hình ảnh bà con nhân dân đang thu hái thuốc lá

Trong vài năm trở lại đây bà con nhân dân nhận thức được việc trồng cây thuốc lá thu nhập cao hơn một số cây trồng khác vì vậy nhiệt tình hưởng ứng tăng diện tích, cây thuốc lá tại địa phương. Năm 2022 diện tích trồng cây thuốc lá của xã là 8,5 ha, năng suất đạt 21,6 tạ/ha; trọng lượng được 18.373kg, với bình quân giá bán sản phẩm là 58.195 đồng/kg, địa phương thu được hơn 1 tỷ đồng/vụ. Đến năm 2023, diện tích trồng cây thuốc lá của xã là 10,9 ha, sẽ hứa hẹn cho bà con nhân một vụ bội thu. Cây thuốc lá đã góp phần làm tăng thêm thu nhập cho các hộ dân, làm cho cuộc sống của người dân ngày một cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo; vị thế của cây thuốc lá tiếp tục được khẳng định là cây trồng chủ lực được các hộ dân tiếp nhận và thực hiện ngày càng hiệu quả.

Hình ảnh phơi ráo trước khi cho vào sấy

Hình ảnh bà con nhân dân bảo quản sau khi sấy xong

Để đạt được mục tiêu  đã đề ra, xã đã xác định một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về vị thế của cây thuốc lá tại địa phương; tuân thủ triệt để các biện pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống mới có năng suất, chất lượng cao; tiếp tục phối hợp với trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông đầu tư vào sản xuất và thu mua sản phẩm thuốc lá lá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị trường./.

Dương Tập