Nghị quyết 722 của UBNTVQH về việc thành lập Thị trấn Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xem tại đây