Sáng ngày 14/10/2022, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cao Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân xã Cao Sơn năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Trường trực Ủy ban MTTQ xã; các công chức chuyên môn; lãnh đạo nhà trường; trạm y tế; trạm kiểm lâm; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, chi hội trưởng các tổ chức chính trị các thôn trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022.

 Toàn cảnh buổi hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã Cao Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninhphát triển khá toàn diện. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch như cây lúa, ngô, thuốc lá, dong riềng… Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực vụ xuân vượt chỉ tiêu đề ra, tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; diện tích đất chuyển đổi trồng các loại cây mang lại giá trị kinh tế cao được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo đã tạo bước chuyển biến về chất lượng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương và có nhiều hoạt động thể thao sôi nổi. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định và giữ vững; cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành phát huy hiệu lực, hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.Trong không khí thắng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 8 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện các thôn. Các ý kiến tập trung kiến nghị về những vấn đề liên quan đến công tác chi trả kinh phí tuần tra bảo vệ rừng; vấn đề bình ổn giá vật tư, tìm đầu ra các sản phẩm của địa phương như cây dong riềng; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác giáo dục, y tế.

Đồng chí Dương Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã gợi ý nội dung đối thoại.

 Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đại ngành, lĩnh vực vàlãnh đạo địa phương đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và trả lời cụ thể, xác đáng những nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại buổi đối thoại; tiếp thu những ý kiến vượt quá thẩm quyền đề nghị cấp trên xem xét theo quy định.

 Đại diện kiểm lâm và lãnh đạo UBND xã làm rõ những ý kiến tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại, thay mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận.

Ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị 3 tháng cuối năm cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâmnhư: chỉ đạo nhân dân tập chung thu hoạch lúa mùa và triển khai các cây trồng vụ đông đảm bảo khung thời vụ, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi; rà soát tận dụng hết các nguồn thu để đảm bảo thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra xử lý các trường hơp vi phạm; tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới, tập chung chỉ đạo, hỗ trợ 2 thôn Khau Cà, Thôm Khoan về đích nông thôn mới trong năm 2022; thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nhất là tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo, tổ chức ngày hội đại đoàn kết thôn, xã; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh vào thời điểm cuối năm; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh, huyện; yêu cầu cán bộ, đảng viên  nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng; thực hiện tốt các tác phát triển đảng viên và thăm nắm dự luận trong quần chúng nhân dân./

                                                                                     Dương Tập – UBND xã Cao Sơn