Năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của Chính quyền lực lượng Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai, quán triệt, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Qua đó đã bảo đảm ANTT, TTATXH góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trong năm đã tổ chức cho 227 hộ dân, đơn vị trường học, 6/6 thôn và cơ quan UBND xã ký cam kết gia đình đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Triển khai 07 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chín sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương thu hút 235 người tham gia nghe. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các mô hình tự quản như: Tổ hòa giải; mô hình Hộ an toàn – Thôn bản bình yên hoạt động có hiệu quả trên địa bàn 6 thôn.

Toàn cảnh ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Kết quả trong năm 2023 tình hình ANCT trong trên địa bàn được giữ vững. TTATXH cơ bản được duy trì ổn định, không có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra; không có hoạt động người nước ngoài đến địa phương; không có phụ nữ đi Trung Quốc lấy chồng quay trở về thăm thân; không có truyền đạo trái pháp luật; không có tranh chấp khiếu kiện kéo dài, hình thành điểm nóng; không có tai tệ nạn xã hội; không xảy ra tai nạn giao thông trên địa; kiểm tra cư trú 12 lượt; vận động người dân giao nộp 02 khẩu súng săn tự chế; công tác quản lý, gọi hỏi đối tượng thường xuyên. Dư luận nhân dân đồng tình hưởng ứng các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Trong năm Công an xã đã tham mưu UBND xã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng lực lượng Công an xã được quan tâm; lực lượng Công an đoàn kết, thống nhất không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong năm 2023 không có đồng chí nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Với những kết quả đã đạt được xã đã đề nghị UBND huyện Bạch Thông công nhận xã Cao Sơn là xã đạt chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2023./.

Dương Tập