Ngày 29/9/2023 UBND xã Cao Sơn ban hành kế hoạch số 115 phát động “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và các hoạt động kỷ niệm “Ngày toàn PCCC 04/10/2023” trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2023.

Hình ảnh minh hoạ

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn xảy ra và chủ động về lực lượng, phương tiện, phương án, các điều kiện khác để chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả. Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9/2023 đến ngày 25/10/2023. Trong thời này sẽ tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh,..Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng thi đua nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH” trên địa bàn xã. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở, dân phòng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã./.

Kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 2581/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Dương Tập