Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, MTTQ xã đã tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động hàng năm và giai đoạn 2021-2025 tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện hoàn thành các chương trình kế hoạch đề ra, nâng cao nhận thưc và vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đã luôn quan tâm tích cực tham gia các cuộc phát động ủng hộ các phong trào, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và các khoản ủng hộ khác, như vận động ủng hộ đóng góp hơn 20 nghìn ngày công lao động, hiến hơn 11.300 m2 đất và tài sản khác liên quan để xây dựng các công trình phúc lợi cho địa phương, như kênh mương, đường nội đồng, sân thể thao, sân nhà văn hoá thôn, đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá, các chính sách an sinh xã hội, các chường trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi giảm nghèo bền vững, chương trình hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở luôn được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể quan tâm hiên nay xã không còn nhà dột nát và tạm bợ, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đăng ký thực hiện phong trào khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình ấm no hạnh phúc, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội cầu an, cầu mùa, cầu cho mưa thuận gió hoà, thôn xóm bình an đoàn kết nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các mô hình câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, tổ truyền thông cộng đồng, các mô hình tự quản, mô hình phát triển sản xuất phát triển kinh tế để giảm nghèo ngày càng được nâng cao./.

Hoàng – Phong