Quyết định ban hành quy chế hoạt động Đài truyền thanh xã

Xem nội dung chi tiết tại đây