Quyết định thành lập đài truyền thanh xã

Xem nội dung chi tiết tại đây