Quyết định thành lập Đoàn tham gia giải bóng bóng đá Thanh niên huyện Bạch Thông năm 2020.

Xem nội dung chi tiết tại đây