TẠM HOÃN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN NĂM 2020

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tổ chức giải Bóng đá Thanh niên chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), dự kiến thời gian tổ chức: Vòng loại từ ngày 19/8/2020 đến 21/8/2020; các trận bán kết, chung kết tổ chức ngày 01 và 02/9/2020.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện, Ban Tổ chức giải thông báo tạm hoãn tổ chức giải Bóng đá Thanh niên chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020). Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Ban Tổ chứcxẽ có thông báo thời gian tổ chức giải cho phù hợp. Xem nội dung chi tiết tại đây: