Tăng cường tiếp sóng các chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam

Vb chỉ đạo tiếp phát sóng Đài tiếng nói VN (ĐTT)