Tăng cường triển khai giải pháp công nghệ QR-Code trong phòng, chống dịch COVID – 19

Vb thực hiện check mã QR