Thành lập đội bóng tham gia giải bóng đá huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây