Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng lần thứ II xem tại đây