Để thực hiện thôn về đích nông thôn mới năm 2023 cấp ủy chính quyền địa phương rất trăn trở về tiêu chí môi trường của địa phương nhất là thôn Thôm Khoan phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm, đây là tiêu chí khó vì vậy cần sự nỗ lực, cố gắng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Trong năm 2023 Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch để triển khai nội dung tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hình ảnh bà con nhân dân tập kết vật liệu đá để chuẩn bị xếp hàng rào

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Ban thường vụ Huyện ủy nhất là đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy đã rất sát sao, chỉ đạo địa phương phối hợp với Ban CHQS huyện Bạch Thông thực hiện công tác dân vận đối với thôn Thôm Khoan để giúp nhân dân dọn dẹp, sắp xếp chỉnh trang vệ sinh môi trường, di dời chuồng trại chăn nuôi, phun tiêu độc khủ trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, xếp đá làm cổng, tường bao tạo cảnh quan sạch đẹp. Qua công tác vận động người dân trong thôn đã nhận thức được và đồng thuận nhất trí cao, có hộ hiến cả đất, cùng nhau đi nhặt đá rời dùng máy nông nghiệp vận chuyển về tập kết tại thôn, bước đầu sẽ xếp tường rào, cổng lên nhà văn hóa thôn, hiện tại ước tính đã xếp được hơn 01nghìn m2, dần dần sẽ xếp các ngõ, cổng các hộ dân còn lại. Chỉ khoảng trong hai tháng gần đây đã tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân di dời được hơn 20 chuồng trâu, bò, lợn ra khỏi khu dân cư, nhân dân đã tự nạo vét lại các mương rãnh thoát nước thải hộ gia đình, trồng rau, hoa trên nền các chuồng trại cũ, chỉnh trang, sắp xếp lại vật dụng gia đình.

Hình ảnh hàng rào được người dân xếp đá tạo thành

Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện, xã đến thôn sự đồng thuận nhất trí cao cao của nhân dân đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu 17.3 cảnh quan, không gian xanh – sạch – đẹp, an toàn trong tiêu chí số 17 của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Dương Tập