Thông báo đường dây nóng của Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn xem tại đây