Thông cáo báo chí Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn gắn với trải nghiệm Bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 xem tại đây