Sáng ngày 26 tháng 03 năm 2020, trên địa bàn thị trấn Phủ Thông xảy ra trận mưa, bão lớn. Sau khi kết thúc mưa, bão UBND thị trấn có thành lập đoàn đi thống kê thiệt hại trên địa bàn thị trấn và tiến hành lập biên bản thống kê thiệt hại tại khu di tích Đồn Phủ Thông.
Xem nội dung chi tiết tại đây: