THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ XEM TẠI ĐÂY

V1. 3. HDSD ky so cong cong cho cong dan tren cong DVC VNPT xem tại đây

V1. 4. Huong dan Thanh toan truc tuyen DVC quoc gia VNPT xem tại đây