Ngày 18/3/2024 Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2024.

Mục tiêu phấn đấu năm 2024 xã tăng thêm từ 01 đến 02 tiêu chí, cụ thể là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, nâng tổng số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12 đến 13 tiêu chí; tiếp tục duy trì 12 tiêu chí đã đạt, cụ thể tiêu chí số 1: Quy hoạch; tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí số 4: Điện; tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư; tiêu chí số 12: Lao động; tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo; tiêu chí số 15: Y tế; tiêu chí số 16: Văn hóa; tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. Về thôn tiếp tục phấn đấu 02 thôn Thôm Khoan, Khau Cà đạt thôn nông thôn mới trong năm. Các thôn còn lại, mỗi thôn phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định.

Giải pháp thực hiện các tiêu chí trong năm một là, tổ chức thực hiện tốt nội dung phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; thực hiện truy suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. Hai là tiếp tục nâng cấp tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm thông qua nguồn vốn Chương trình nông thôn mới. Ba là, đối với các tiêu chí chưa đạt như tiêu chí số 5 về trường học, hiện đang xây dựng cơ sở vật chất; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021- 2025; tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 đạt 45 triệu đồng, để thực hiện tiêu chí này xã chỉ đạo các thôn mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mũi nhọn như cây thuốc lá, cây dong riềng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả, tận dụng tốt nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình dự án của nhà nước triển khai tại xã; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện các chính sách thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; tiêu chí số 17 vê môi trường và an toàn thực phẩm, tập chung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi, trồng các đoạn đường hoa trong thôn, xây dựng lò đốt rác thải tập trung, các hộ gia đình xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; chuồng gia súc chưa hợp vệ sinh; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch hàng năm./.

Dương Tập