Cao Sơn có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi để phát triển sản chăn nuôi đaiị gia súc theo hướng hàng hóa; có hệ thống giao thông khá thuận tiện để giao lưu, phát triển kinh tế với các xã lân cận; nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Người dân Cao Sơn với tinh thần cần cù, chịu thương, chịu khó, không ngừng lao động sáng tạo, ứng dụng được các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản lượng, năng suất, chất lượng sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp tăng dần qua các năm. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2021, diện tích đất nông nghiệp của toàn xã là 63,7haGiá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sảnvà chăn nuôi cũng tăng từng năm; diện tích mô hình 100 triệu đồng/ha là 7,9ha; tổng đàn trâu, bò, ngựa của xã 606 con; đàn lợn 1.061 con. Bên cạnh đó tập chung trồng cây có giá trị kinh tế cao như thuốc lá, cây dong riềng, cây lạc, ngô. Diện tích đất lâm nghiệp của xã Cao Sơn là 6.070,11 ha (chiếm 95,47% diện tích đất tự nhiên) là nguồn tài nguyên to lớn của xã. Tuy nhiên đây là rừng phòng hộ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ nên chỉ tập chung diện tích 2.145,58ha là rừng sản xuất để đầu tư trồng các loại cây có giá trị inh tế cao như cây hồi.

 Cấp ủy, chính quyền luôn chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất vùng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, môi trường sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và ổn định; chuyển dịch nhanh hơn nữa cây trồng, vật nuôi, phát triển mạnh các loại cây, con chủ lực có lợi thế. Thành lập HTX, tổ hợp tác để liên kết bao tiêu sản phẩm của địa phương để tăng thêm thu nhập cho người dân.Thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm gắn với phát huy lợi thế của xã. Đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao, xây dựng mô hình khoa học và công nghệ, áp dụng vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm sản nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm tổn thất sau thu hoạch. Duy trì ổn định diện tích cây lương thực, tăng cường thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng và đảm bảo an ninh lương thực. Đẩy mạnh phát triển đàn trâu, bò sinh địa phương và đàn lợn theo nhu cầu của thị trường, đầu tư khoa học công nghệ vào xử lý môi trường trong chăn nuôi; cải tiến và nâng cao chất lượng đàn giống cũng như quy trình nuôi dưỡng. Phát triển đàn gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chú trọng phát triển các giống gà thịt tại địa phương. Thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hạn chế sâu bệnh hại cây trồng. Thu hút đầu tư lâm nghiệp, tạo thu nhập từ rừng trồng; đầu tư phát triển hệ thống đường lâm nghiệp theo quy hoạch để phát triển kinh tế rừng gắn với xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động và thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đổi mới công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, coi thúc đẩy sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi là công tác trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Trước mắt trong khi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sẽ gặp khó khăn, cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí cận chuẩn như: Vệ sinh môi trường, văn hóa, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, an ninh trật tự, hệ thống chính trị… Nhân rộng các mô hình, điển hình về xây dựng nông thôn mới, thi đua, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại và các loại hình tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản; trồng trọt, chăn nuôi… Tiếp tục vận động hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình, hình thức quản lý, năng lực kinh doanh theo Luật Hợp tác xã 2012.