Ngày 22/8/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết về thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 02 nhóm đối tượng tham gia gồm: Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh; Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (bao gồm học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc nhóm đối tượng 1).

Hình thức tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chủ động truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn

Nội dung thi tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Thời gian thi thời gian mở hệ thống thi trực tuyến: Từ 10/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023. Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 có cơ cấu giải thưởng như sau: Giải thưởng tập thể: 02 giải cho “Đơn vị dẫn đầu cuộc thi”; Giải thưởng cá nhân: 04 nhóm giải (gồm: Giải nhất, nhì, ba và khuyến khích).

Dương Tập