Sáng ngày 25/01/2024, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trên trên toàn tỉnh, với hơn 6.500 cán bộ, đảng viên tham dự. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo.

Tham dự tại điểm cầu xã Cao Sơn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; cán bộ công chức xã; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Hình ảnh tại điểm cầu xã Cao Sơn

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh gồm: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;  Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của BTV Tỉnh ủy, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin thời sự về cục diện an ninh – chính trị thế giới năm 2023, dự báo tình hình năm 2024, những tác động đến Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần quán triệt, triển khai toàn diện, đầy đủ nội dung  các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh để thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để mọi người, mọi nhà đón Tết vui tươi, đầm ấm. Làm tốt và chủ động hơn nữa công tác phòng, chống rét theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Đảm bảo chăm lo sức khỏe người dân, giảm thấp nhất thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do rét đậm rét hại gây ra./.

Dương Tập