Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023; Quyết định thành lập Ban Tổ Hội xuân xã Cao Sơn năm 2023; Thông báo tổ chức Hội xuân xã Cao Sơn năm 2023 xem tại đây