Sáng ngày 19/4/203 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm, giai đoạn 2003-2023 về tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đến dự hội nghị và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Duy Chuyên, Ủy viên Ban Thường trực MTTQVN huyện; đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; tham dự còn có thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, đơn vị đóng trên địa bàn, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hoá, thể thao và du lịch xã, trưởng, phó ban công tác mặt trận khu dân cư, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Toàn cảnh hội nghị 

Trong những năm qua được sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn của MTTQVN huyện và Đảng ủy xã Cao Sơn, đã làm thay đổi nhận thức tư duy cũng như một số tập quán lạc hậu không còn phù hợp, nhân dân biết áp dụng khoa học, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất, chăn nuôi vì vậy đã cải thiện thu nhập, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng cao, cùng với cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư bê tông hóa các đoạn đường liên thôn, xã, ngõ xóm, đường nội đồng, kênh mương… công tác mặt trận, dân tộc, tôn giáo ổn định nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm luôn được sự quan tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến chi bộ, trưởng thôn các khu dân cư. Tổ chức ngày hội hàng năm tiết kiệm, an toàn cùng với các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho ngày hội góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó và tình cảm của nhân dân niềm tự hào của nhân dân với đảng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước. MTTQ luôn chú trọng việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đặc biệt là các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, việc triển khai 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Trong những năm qua có rất nhiều mô hình tự quản, câu lạc bộ ở khu dân cư như phong trào bảo vệ an ninh trật tự, mô hình dân cư tự quản bảo vệ môi trường, mô hình phụ nữ tự quản, mô hình sạch nhà tốt ruộng, câu lạc bộ phát triển bền vững nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ bóng chuyền hơi…, vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập, xây dựng dựng nếp sống văn minh gia đình, gia đình ấm no, hạnh phúc cộng đồng, từng bước đổi mới đời sống nhân dân, hộ gia đình văn hóa, tiêu biểu, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước, chất lượng cuộc vận động đã được nâng lên, nhiều khu dân cư, hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục…đoàn kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn kết phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện phong trào chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới như hiến đất, góp ngày công, góp tiền và tài sản khác để thực hiện các công trình phúc lợi của địa phương gia đoạn 2003-2023 vận động nhân dân góp được hơn một tỷ đồng, hơn 20.600 ngày công lao động và hơn 11.300m2 đất…

Cán bộ và nhân dân ủng hộ cho gia đình gặp khó khăn, hỏa hoạn cháy nhà, gia đình có người mắc Covid (F0) phải cách ly điều trị dài ngày, ửng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hơn và diễn tập phòng thủ với hơn 1.600 kg rau củ quả các loại và hơn 21 triệu đồng tiền mặt, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thường xuyên hàng năm tiệp nhận và tặng hơn 10.000 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ các tổ chức, cá nhân cho địa phương và quà của địa phương dịp tết nguyên đán hàng năm.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong cộng đồng. xã Cao Sơn tổng số có 6 thôn. Trong đó 3 thôn là đa số là dân tộc Dao, 2 thôn đa số là Dân tộc Nùng, 01 thôn là Nùng và Dao là chủ yếu cùng sinh sống luôn đoàn kết không phân biệt dân tộc, trong sinh hoạt, giao lưu việc cưới, việc tang, lễ hội, dựng vợ, gả chồng…,luôn tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, khó khăn hoạn nạn hàng ngày, không mê tín dị đoan và các biểu hiện tuyên truyền đạo trái phép, trái chủ trương của Đảng, nhà nước, không có hộ gia đình tham gia hoạt động theo đạo trái phép, có một số thôn tham gia lễ Miếu chung của thôn trong dịp lễ tết truyền thống được sự đồng ý cho phép của chính quyền địa phương về hoạt động đó là nhằm mục đích cầu mùa, cầu an, cầu cho mưa thuận, gió hòa mùa màng bội thu…

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị tổng kết đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và đánh cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc vận động mà MTTQ phát động, tiên phong; qua 20 năm thực hiện nhận thức tư duy, đoàn kết dân tộc của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn thay đổi từ cảnh quan môi trường và đời sống nhân dân, trong công tác tổ chức ngày hội đã không ngừng đổi mới, thu hút được nhiều quần chúng nhân dân tham gia, ngày hội cũng là dịp động viên nhân dân tăng cường đoàn kết là sức mạnh, như lời Bác nói dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng song tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lấy dân làm gốc, nhân dân là quyết định cho sự thành công hay thất bại.

Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế và chỉ đạo trong thời gian tới cần phát huy, khắc phục như: Cần nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo xã được phân công phụ trách thôn; công tác tổ chức ngày đã có đổi mới tuy nhiên cần tổ chức một cách khoa học, phong phú sáng tạo nhiều trò chơi phù hợp với điều kiện thực tế của thôn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các quy định của nhà nước, địa phương, phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới phấn đấu xã về đích nông thôn năm 2025.

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen

Tại hội nghị tổng kết 20 năm đã khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 -2023./.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn