Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên xem tại đây