Tuyên truyền và cung cấp thông tin cho fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn xem tại đây