Ngày 16/11/2023, Đoàn công tác của UBND huyện do ông Lường Văn Tầm – Phó Trưởng phòng Nội vụ được lãnh đạo UBND huyện ủy quyền làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chính quyền địa phương, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác thi đua khen thưởng, công tác văn thư lưu trữ và công tác thanh niên năm 2023 tại xã Cao Sơn.

Trong buổi sáng, Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện của chính quyền đối với các nội dung nêu trên.

Qua kiểm tra Đoàn nhận thấy công tác chình quyền địa phương, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác thi đua khen thương, công tác văn thư lưu trữ và công tác thanh niên cơ bản đã cụ thể hóa văn bản cấp trên và ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện đầy đủ, công tác lưu trữ theo quy định, nhiều nhiệm vụ đã được triển khai cụ thể, chi tiết.

Tuy nhiên qua thực tiễn còn khá nhiều vẫn đề khó khăn vướng mắc: Chưa có tủ lưu trữ các tài liệu theo từng lĩnh vực, công tác phát triển thanh niên giai đoạn nội dung rộng nên cần sự chỉ đạo sát sao hơn nữa để thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền ở cơ sở, thường xuyên thăm nắm và quản lý tốt các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn không để người dân bị lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo.

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại xã Cao Sơn

    Ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác chính quyền địa phương, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác thi đua khen thương, công tác văn thư lưu trữ và công tác thanh niên trong thời gian qua, ông Lường Văn Tầm thay mặt đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả mà địa phương đã đạt được trong công tác chỉ đạo, thực hiện khắc phục những khó khăn mà đoàn công tác đã chỉ ra, bên cạnh đó triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của của tỉnh, huyện về các nội dung đã kiểm tra./.

Dương Tập