Ngày 14/12/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất triển khai các nhiệm vụ, dự án danh mục chuyển đổi số năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2023 với các nội dung cụ thể, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai 42 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số với tổng kinh phí hơn 67 tỷ đồng. Qua đánh giá, nhìn chung, các đơn vị chủ đầu tư đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số đảm bảo theo quy định. Trong năm dự kiến sẽ có 21 nhiệm vụ hoàn thành 100% khối lượng công việc; 4 nhiệm vụ dừng thực hiện hoặc đề xuất chuyển sang thực hiện trong năm 2024; 17 nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đến hết năm 2023, dự kiến các chủ đầu tư sẽ giải ngân được khoảng 36/67 tỷ đồng, đạt khoảng 53% kế hoạch. Nhờ triển khai tích cực các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng di động 2G/3G/4G; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương được đầu tư cáp quang hóa đường truyền số liệu chuyên dùng và được chuẩn hóa kết nối giám sát 4 cấp hành chính; mật độ điện thoại đạt 90,5 máy/100 dân; tỷ lệ người dùng internet cáp quang đạt trên 80%; 100% các xã, phường, thị trấn thành lập được Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với hơn 1.000 thành viên tham gia; 98% hồ sơ sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh đã được khởi tạo trên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình – Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

Trên cơ sở Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2024, UBND tỉnh dự kiến lựa chọn danh mục nhiệm vụ, chuyển đổi số năm 2024 trên nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

Ưu tiên số 1: Các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hoạt động cải cách hành chính; hạ tầng dùng chung, an toàn thông tin và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên số 2: Các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số chuyển tiếp từ năm 2023.

Ưu tiên số 3: Các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình – Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, khẩn trương phối hợp chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023, đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2024 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để phục vụ việc chấm điểm chuyển đổi số của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động rà soát, kịp thời tham mưu để có đủ thông tin, số liệu để chứng minh, không để mất điểm chỉ số chuyển đổi số do thiếu chuẩn bị, thẩm định và tham mưu chưa kịp thời. Về vấn đề giải ngân vốn, UBND tỉnh giao Sở Tài chính linh hoạt tham mưu phân cấp cho các sở, ngành, tránh ách tắc nguồn lực. Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số, đảm bảo tính hiệu quả, tính kết nối, liên thông để tăng cường hiệu quả./.

Dương Tập