Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2023 tại nhà văn hóa xã, UBND xã Cao Sơn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lớp phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 1371 và kế hoạch số 01 ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông. Tham dự hội nghị có hơn 60 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng, phó và đại diện một số hộ dân trên địa bàn xã.

Nhằm phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cở sở giai đoạn 2021-2027 và giáo dục pháp luật chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do các báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện lên lớp; Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Quốc phòng; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, Luật phòng chống ma túy, mua bán người.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Hội nghị tuyên truyền nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân thuộc đối tượng thụ hưởng./.

Hứa Liêm