Chiều ngày 06/4/2023, UBND xã tổ chức phiên họp thứ mười tám dưới sự chủ trì của ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã. Dự họp có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phan Tiểu Tuấn, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ; Cùng dự còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã và Lãnh đạo, Ủy viên UBND, công chức chuyên môn, đại diện các đơn vị y tế, trường học và kiểm lâm; các ông bà trưởng thôn trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận các nội dung tại phiên họp; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các thành phần tham dự phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4/2023

Chủ tịch UBND xã kết luận nội dung phiên họp như: Đề nghị cán bộ, công chức xã chấp hành tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Giao công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách nhà ở tham mưu UBND xã xây dựng văn bản xin ý kiến UBND huyện thay đổi hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn xã; Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu xây dựng các kế hoạch, bài giảng; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023 đảm bảo về thời gian và quân số; Lực lượng công an, kiểm lâm, quân sự tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; Đề nghị Các thành viên BQL thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 255 ngày 06/9/2022 của UBND xã phối hợp với các thôn, các hộ được hỗ trợ thực hiện việc ký cam kết thời gian khởi công làm nhà, thời gian hoàn thành để kịp thời hỗ trợ theo kinh phí cho các hộ theo Quyết định đã được phê duyệt; Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên đăng ký tiêm phòng cho đàn gia súc đảm bảo kế hoạch huyện giao.

Đối với các thôn tiếp tục chăm sóc các loại cây màu; phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng; thực hiện tốt công tác PCCCR. Thực hiện việc thu, sấy và bảo quản thuốc lá đạt năng xuất, chất lượng theo hướng dẫn của Trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông. Tuyên truyền người dân không tự ý san ủi, mở đường, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn