Ngày 17/10/2023 UBND xã ban hành Công văn số 156/UBND về việc thông báo lịch tiêm phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò đợt 2 năm 2023.

Hình ảnh minh hoạ

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cho đàn gia súc hạn chế ổ dịch cũ tái phát làm ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi tại địa phương. UBND xã Cao Sơn xây dựng lịch tiêm phòng định kỳ phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò đợt 2 năm 2023 như sau: Buổi sáng ngày 27 tháng 10 tiêm ở thôn Nà Cáy; buổi chiều tiêm thôn Lủng Chuông; Sáng ngày 28 tiêm ở thôn Lủng Lỳ: buổi chiều tiêm ở thôn Khau Cà; Buổi sáng ngày 29 tiêm ở thôn Thôm Phụ: buổi chiều tiêm ở thôn Thôm Khoan. UBND xã Cao Sơn đề nghị các hộ gia đình có trâu, bò chủ động buộc, nhốt để tiềm phòng, hộ nào còn có trâu, bò để trên rừng chủ động đuổi về chuồng nuôi nhốt để tiêm phòng theo đúng lịch, đảm bảo kết quả theo kế hoạch đề ra./.

Dương Tập