Chiều ngày 09/10/2023, UBND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023. Chủ trì phiên họp có đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND; bà Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã. Tham dự phiên họp có ông Vi Văn Tuấn, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên kim hỷ, đại diện trạm kiểm lâm Lủng Siên, xã Vũ Muộn, lãnh đạo MTTQ xã, thành viên, chuyên môn thuộc UBND, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 và các ông bà trưởng thôn. 

Đồng chí Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND; Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên họp

Tại hội nghị các chuyên môn thuộc UBND xã đã báo cáo, đề xuất, giải pháp nhiều nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ như gói 40 triệu hỗ trợ cho các thôn để triển khai các công trình. Qua các ý kiến phát biểu thảo luận đồng chí Chủ tịch UBND xã đã thống nhất, chỉ đạo các chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền chủ động thực hiện tốt các nội dung như: Triển khai lịch, phân công, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo thời gian, rà soát đúng, đủ đối tượng, khách quan. Rà soát, đôn đốc các nguồn thu đảm bảo công tác thu năm 2023 đạt kế hoạch giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiểu dự án. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; bảo vệ rừng nhất là những tháng cuối năm. Công chức chuyên môn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên toàn xã; thôn Khau Cà, Thôm Khoan tiếp tục tuyên truyền vận động hộ dân có chuồng trại gần nhà, đăng ký di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa khu ở; các thôn còn lại tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, nhà ở, sắp xếp vật dụng ngăn nắp, sạch sẽ và duy trì thường xuyên, phấn đấu đạt tiêu chí môi trường trong năm 2023. Tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; các hành vi lừa đảo qua không gian mạng. Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trên người và đàn vật nuôi./.

Dương Tập