Sáng 29/12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hằng, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã; trưởng các ngành đoàn thể, Ủy viên ủy ban MTTQ xã, Ban Mặt trận các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn và các cá nhân tiêu biểu.

Trong những năm qua MTTQ Việt Nam xã Cao Sơn luôn được sự quan tâm của MTTQVN huyện Bạch Thông và Đảng ủy xã Cao Sơn, sự phối kết hợp của UBND, các thành viên MTTQ vì vậy UBMTTQ Việt Nam xã Cao Sơn đã tiếp tục duy trì phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng và các kế hoạch của địa phương, góp phần đảm bảo ổn định ANTT, TTATXH. Đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội của địa phương. Tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, khắc phục khó khăn, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất lao động, thu nhập cho người dân.

Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong công tác xây dựng nông thôn mới MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền nhân dân hiến đất, di rời chuồng trại gia súc ra xa khu dân cư, công tác vệ sinh môi trường, xếp cổng, tường bao bằng đá… Bên cạnh đó, UBMTTQVN xã đã thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí: Đặng Thị Hằng, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả trong năm 2023 mà MTTQVN xã Cao Sơn đạt được; bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị với MTTQVN xã tiếp tục phối hợp tốt với UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thăm nắm tình hình dư luận nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; biểu dương những hộ làm kinh tế giỏi thoát nghèo, hiến đất, góp công, tiền trong xây dựng nông thôn mới. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết, khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các nội dung kế hoạch trong năm 2024.

Nhân dịp này, MTTQVN xã đã biểu dương cho 05 cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận năm 2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch UBMTTQVN xã khai mạc Hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Hằng, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu

Các cá nhân được biểu dương tại Hội nghị

Dương Tập