Ngày 08/12/2023 UBND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 theo Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; tham dự hội nghị còn có ông Trương Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND xã; Lãnh đạo, Ủy viên UBND xã, công chức chuyên môn. Chủ trì hội nghị ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã.

Tại hội nghị đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh tháng 11 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Trong phần thảo luận đại biểu tham dự đã báo cáo bổ sung, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương tập thể, các cá nhân UBND xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 trước thời hạn, điển hình như thu ngân sách đạt trong tháng 11, các chương trình dự án đều đang triển khai đúng tiến độ…đồng chí cũng nhấn mạnh và đề nghị tập thể lãnh đạo, chuyên môn phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm; công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức cần thực hiện nghiêm túc, đánh giá khách quan, trung thực…

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Sau khi xem xét các ý kiến thảo luận; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy; ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã, đề nghị tập thể, công chức UBND xã trong thời gian tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đề nghị cán bộ, công chức chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chủ động rà soát, tham mưu giải quyết các nhiệm vụ chưa hoàn thành; duy trì sử dụng thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử và phần mềm VNPT-iOffice. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, công tác PCCCR; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn vật nuôi; vận động nhân dân khẩn trướng thu hoạch các cây trồng như dong riềng, gừng, lạc và sản xuấ cây trồng vụ đông đúng thời vụ; phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng, chi hỗ trợ cho các hộ dân và cộng đồng bảo vệ rừng phòng hộ, sản xuất là rừng tự nhiên của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2023 đảm bảo tiến độ; triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức chuyên môn thuộc UBND xã; tổ chức họp xét khen thưởng năm 2023 đảm bảo khách quan, đúng thời gian quy định; tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký sử dụng đất đúng quy định và quy hoạch của địa phương, đôn đốc những hộ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường; khẩn trương phối hợp các bên liên quan hoàn thiện thủ tục giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3; rà soát chi ngân sách, cân đối nguồn thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức năm 2023./.

Dương Tập