Chiều ngày 07 tháng 3 năm 2024 vừa qua, UBND xã Cao Sơn tổ chức phiên họp lần thứ 27, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Chủ trì phiên họp đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; bà Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã. Dự chỉ đạo phiên họp có đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; thành viên UBND xã và các công chức chuyên môn; Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, các ông bà Trưởng thôn.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 như: Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và giữ vững, tổ chức thành công, an toàn, tiết kiệm Hội xuân Giáp Thìn xã Cao Sơn năm 2024, thành lập đoàn tham gia hội thi cắm trại và hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch thông năm 2024, kết quả 01 tiết mục đạt giải C, giải nhất phần thi trang trí trại và giải khuyến khích toàn đoàn; các chế độ chính sách cho người có công, hộ nghèo, người có uy tín được triển khai kịp thời. Tổ chức gặp mặt và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 đạt quân số 100%. Duy trì thực hiện tốt chế độ một cửa, một cửa liên thông; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo thực hiện thường xuyên cải cách hành chính gắn với thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số nhiệm còn chậm tiến độ; một số cán bộ, công chức chưa chấp hành tốt thời gian làm việc; chưa chủ động  tham mưu trong giải quyết công việc, một số thôn chưa chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, chưa tham gia đầy đủ các phiên họp theo quy định.

Đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bi thư Thường trực Đảng ủy và các ý kiến đề xuất, trao đổi tại hội nghị đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đề nghị các chuyên môn thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất vụ xuân năm 2024 bảo đảm tiến độ, khung thời vụ. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn hán cho cây trồng trên địa bàn. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện các dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức triển khai các dự án được giao chủ trì thực hiện theo đúng kế hoạch năm 2024. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 bảo đảm đạt kết quả cao nhất. Quản lý sử dụng tốt nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chỉ đạo phân công các Thành viên Ban quản lý phụ trách, giúp đỡ giảm nghèo, cận nghèo năm 2024. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động tham mưu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Giao Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, đôn đốc Hội LHPN xã chuẩn bị đầy dủ các tài liệu, hồ sơ cần thiết để phục vụ kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Giao công chức Địa chính, NNXD&MT phụ trách địa chính: Tham mưu thực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Giao công chức Địa chính, NNXD&MT phụ trách nông nghiệp: Tham mưu  triển khai thực hiện đăng ký công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 cho đàn vật nuôi; tham mưu chuẩn bị các các văn bản trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã về công tác quy hoạch xã trước ngày 20/3/2024 để UBND huyện phân bổ vốn triển khai thực thực hiện. Đề nghị Trưởng thôn các thôn tiếp tục tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác PCCCR; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cây trồng vụ xuân; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, tham gia đầy đủ các phiên họp, triển khai công tác đăng ký tiêm phòng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước theo quy định./.

Dương Tập