Tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam