Thực hiện Kế hoạch cuộc vận động ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và công tác vận động ủng hộ phong trào năm 2023.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã kết quả đã thu được số tiền ủng hộ cho phong trào xây dựng NTM năm 2023 được 7.767.000đ; trong đó Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã được 5.577.000đ; thôn Nà Cáy được 200.000đ; thôn Thôm Phụ được 380.000đ; thôn Khau Cà được 310.000đ; thôn Thôm Khoan được 570.000đ; thôn Lủng Chuông được 230.000đ; thôn Lủng Lỳ được 500.000đ. Kinh phí này sẽ được bàn giao cho thôn Lủng Lỳ để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2023.

Hình ảnh bà con nhân dân xã Cao Sơn xây dựng NTM năm 2023

Ngoài số tiền ủng hộ trên bà con nhân dân luôn tích cực hưởng ứng ủng hộ các nội dung phong trào, các cuộc vận động khác do cấp trên và địa phương phát động, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM năm 2023 của địa phương./.

Hoàng – Phong