Sáng ngày 28/7/2023 UBND xã Cao Sơn tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến dự hội nghị và chỉ đạo có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; tham dự còn có lãnh đạo UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Bà Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc

Tại hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cao Sơn và nghe các tham luận của tập thể, cá nhân, các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị được lãnh đạo UBND trao đổi, làm rõ tại hội nghị.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và đánh cao trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Ban quản lý xã và vào cuộc của các ngành, đoàn thể, ban phát triển các thôn, sự hưởng ứng, đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, nhất là các đối tượng được thụ hưởng chính sách của nhà nước. Đã làm thay đổi cuộc sống của nhân dân trên địa bàn xã, số hộ nghèo giảm theo từng năm, các chương trình dự án được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế và chỉ đạo trong thời gian tới đồng chí đề nghị Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn cần phát huy vai trò trách nhiệm hơn nữa, đồng lòng, đoàn kết, hỗ trợ nhau thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định. Cụ thể, đối với công tác giảm chưa bền vững đồng chí chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cần có giải pháp thật cụ thể để thực hiện công tác giảm nghèo mang tính bền vững; đối với một số người dân ý thức chưa cao, chưa nhiệt tình, mạnh dạn tham gia các chương trình sợ thoát nghèo; đồng chí chỉ đạo cần tập chung thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho từng hộ, từng đối tượng để tham gia các chương trình dự án để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, dần thoát nghèo, bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh công tác giảm nghèo là nhiệm chính trị, quan trọng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, có các giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung trong dự án đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu xã Cao Sơn về địch nông thôn mới trong năm 2025.

Đại diện hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu được khen thưởng

Tại hội nghị đã khen thưởng cho 01 hộ gia đình và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo tại địa phương, giai đoạn 2021 -2025./.

Dương Tập