Chiều ngày 27/7/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 – 2025); Kế hoạch số 63/KH-BTV, ngày 17/7/2023 của Hội LHPN huyện về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7/2023. Tham dự Hội nghị có bà Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban vì sự tiến bộ Phụ nữ; lãnh đạo MTTQ, cán bộ, công chức xã, hội viên đang trong độ tuổi lao động nhưng không có cơ hội việc làm tại địa bàn, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình éo le, trắc trở, hôn nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực gia đình, có xu hướng đi làm ăn xã…trên địa bàn xã.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Đối tượng của dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

 Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Thiếu tá Hoàng Hữu Chính, Phó Trưởng Công an xã triển khai Luật phòng, chống mua bán người và một số thông tin liên quan đến buôn bán người hiện nay.

Đồng chí Thiếu tá Hoàng Hữu Chính, Phó Trưởng Công an xã tuyên truyền Luật mua bán người

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn xã sẽ là cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn. Góp phần vào mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nước./.

Dương Tập