Sáng ngày 16/4/2024 Ban Chỉ huy Quân sự xã Cao Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tham dự còn có TT Đảng ủy, HĐND xã lãnh đạo UBND, MTTQ và cán bộ, công chức xã.

Tham dự huấn luyện năm 2024 có 43 chiến sĩ dân quân, trong đó có 28 đồng chí dân quân cơ động và 15 đồng chí dân quân tại chỗ từ năm thứ hai đến năm thứ tư trên địa bàn xã. Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Cao Sơn luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy của Ban Tổ chức, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Văn Hùng, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã khai mạc huấn luyện

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những kết quả Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung như sau: Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò cũng như nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, cảnh giác và làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hai là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch huấn luyện đã được xây dựng; chuẩn bị chu đáo mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập. Trong huấn luyện phải đảm bảo đúng nội dung, đủ thời gian, quân số cao; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện

Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức huấn luyện dân quân đã tổ chức lên lớp cho lực lượng dân quân về giáo dục chính trị pháp luật theo kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2024./.

Hoàng Chinh