Xã Cao Sơn ủng hộ nhu yếu phẩm cho Tp.Hồ Chí Minh

TP HCM (1)