Văn bản hưởng ứng và Thể lệ Cuộc thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 xem tại đây