Trước tình hình dịch bệnh ở động vật xuất hiện ở một số địa phương trong và ngoài huyện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn đã ban hành Công văn số 39/UBND, ngày 04/4/2024 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật.

Một số hình ảnh cách phòng tránh và bệnh dại ở trên người

 

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ngành, đơn vị và các thôn thực hiện một số biện pháp cụ thể như: Một, đối với các thôn, Đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật, triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại trên động vật. Tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó, mèo ở từng khu dân cư, thôn, để tổ chức tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn một cách đồng loạt vào cùng một thời điểm, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% tổng đàn; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó, mèo.; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh; chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh Dại động vật trong cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi, giết mổ chó, mèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm việc đeo rọ mõm và có người dắt, chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại. Các trưởng thôn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại; xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lập danh sách các điểm tiêm phòng bệnh Dại, đồng thời truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Hai, Đối với Trạm y tế xã, chủ động phối hợp cùng thú y xã và các thôn kịp thời chia sẻ thông tin ngay khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ba, đối với Thú y xã chủ động phối hợp với các thôn rà soát và tổ chức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại, tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đồng loạt vào cùng một thời điểm, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật; phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Bốn, đối với Công an xã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức tăng cường kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó thả rông, giết mổ hay bày bán các sản phẩm thịt chó, mèo không đảm bảo an toàn dịch bệnh theo quy định; phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan y tế và thú y thực hiện giám sát bệnh Dại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Dại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch khi cần. Năm,  đối với Đài truyền thanh xã tăng cường công tác truyền thông về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh Dại động vật cho người dân biết để chủ động phòng chống./.

Dương Tập